13.07.2015

Instrukcja zmiany kodów grup zawodowych w Portalu Świadczeniodawcy.

Od miesiąca lipca 2015 w SINFZ wchodzi do użytku nowa wersja słownika kodów grup zawodowych i specjalności personelu zgodna z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1145), która zastępuje dotychczasową wersję opartą na rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. nr 265 poz. 2644). W nowej wersji słownika całkowitej zmianie uległy kody grup zawodowych i specjalności,  inne są np. kody oznaczające lekarzy, pielęgniarki oraz zwiększona została precyzja słownika.

 

Plik instrukcji: pobierz plik.

 

Kody zawodów medycznych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 ogłoszone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1145).

 

Plik do pobrania z kodami w *.pdf.

Plik do pobrania z kodami w *.xls.

 


 

01.10.2014

Komunikat dotyczący zmian w sposobie wystawiania recept lekarskich od dnia 4 października 2014 r.

Od 4 października 2014 r. lekarz może wystawić:

  • receptę na ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego do maksymalnie 120-dniowego okresu stosowania;
  • do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni stosowania, z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie nie można przepisać leku, na więcej niż 120 dni stosowania;
  • receptę na podwójną ilość leku recepturowego;
  • do 16 recept na wykonywane w aptece leki recepturowe w postaci maści, kremów, mazideł, past albo żeli do stosowania na skórę, niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu stosowania;
  • do 6 recept na środki antykoncepcyjne na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 1239). 

03.10.2013

Zarządzenie nr 1872013 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wytycznych dotyczących wykazu dokumentów rozliczeniowych przekazywanych przez Świadczeniodawców niezbędnych do prawidłowego rozliczenia świadczeń medycznych udzielonych osobą uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji.

 


16.10.2011

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 Nr 122 poz 654.

 

 


 

30.09.2011

Zarządzenie Nr 53/2011/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  30 września  2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

 


 

 

16.09.2011

Zarządzenie nr 46/2011/DSOZ z dnia 16.09.2011 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków postepowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...