W Świadczenia specjalistyczne

 

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne.

W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu.

W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu.

W13 Świadczenie specjalistyczne 3-go typu.

W14 Świadczenie specjalistyczne 4-go typu.

W21 Świadczenie kompleksowe 1-go typu.

W22 Świadczenie kompleksowe 2-go typu.

W23 Świadczenie kompleksowe 3-go typu.

W24 Świadczenie kompleksowe 4-go typu.

W31 Porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy.

 

Z Specjalistyczne świadczenia zabiegowe.

Z01 Świadczenia zabiegowe - grupa 1.

Z02 Świadczenia zabiegowe - grupa 2.

Z03 Świadczenia zabiegowe - grupa 3.

Z04 Świadczenia zabiegowe - grupa 4.

Z05 Świadczenia zabiegowe - grupa 5.

Z06 Świadczenia zabiegowe - grupa 6.

Z07 Świadczenia zabiegowe - grupa 7.

Z08 Świadczenia zabiegowe - grupa 8.

Z09 Świadczenia zabiegowe - grupa 9.

Z10 Świadczenia zabiegowe - grupa 10.

Z11 Świadczenia zabiegowe - grupa 11.

Z13 Świadczenia zabiegowe - grupa 13.

Z14 Świadczenia zabiegowe - grupa 14.

Z19 Świadczenia zabiegowe - grupa 15.

Z16 Świadczenia zabiegowe - grupa 16.

Z17 Świadczenia zabiegowe - grupa 17.

Z18 Świadczenia zabiegowe - grupa 18.

Z19 Świadczenia zabiegowe - grupa 19.

Z20 Świadczenia zabiegowe - grupa 20.

Z21 Świadczenia zabiegowe - grupa 21.

Z22 Świadczenia zabiegowe - grupa 22.

Z23 Świadczenia zabiegowe - grupa 23.

Z24 Świadczenia zabiegowe - grupa 24.

Z25 Świadczenia zabiegowe - grupa 25.

Z26 Świadczenia zabiegowe - grupa 26.

Z27 Świadczenia zabiegowe - grupa 27.

Z28 Świadczenia zabiegowe - grupa 28.

Z29 Świadczenia zabiegowe - grupa 29.

Z30 Świadczenia zabiegowe - grupa 30.

Z31 Świadczenia zabiegowe - grupa 31.

Z32 Świadczenia zabiegowe - grupa 32.

Z33 Świadczenia zabiegowe - grupa 33.

Z34 Świadczenia zabiegowe - grupa 34.

Z35 Świadczenia zabiegowe - grupa 35.

Z36 Świadczenia zabiegowe - grupa 36.

Z37 Świadczenia zabiegowe - grupa 37.

Z38 Świadczenia zabiegowe - grupa 38.

Z39 Świadczenia zabiegowe - grupa 39.

Z40 Świadczenia zabiegowe - grupa 40.

Z41 Świadczenia zabiegowe - grupa 41.

Z42 Świadczenia zabiegowe - grupa 42.

Z43 Świadczenia zabiegowe - grupa 43.

Z44 Świadczenia zabiegowe - grupa 44.

Z45 Świadczenia zabiegowe - grupa 45.

Z46 Świadczenia zabiegowe - grupa 46.

Z47 Świadczenia zabiegowe - grupa 47.

Z48 Świadczenia zabiegowe - grupa 48.

Z49 Świadczenia zabiegowe - grupa 49.

Z50 Świadczenia zabiegowe - grupa 50.

Z51 Świadczenia zabiegowe - grupa 51.

Z52 Świadczenia zabiegowe - grupa 52.

Z53 Świadczenia zabiegowe - grupa 53.

Z54 Świadczenia zabiegowe - grupa 54.

Z55 Świadczenia zabiegowe - grupa 55.

Z56 Świadczenia zabiegowe - grupa 56.

Z57 Świadczenia zabiegowe - grupa 57.

Z58 Świadczenia zabiegowe - grupa 58.

Z59 Świadczenia zabiegowe - grupa 59.

Z60 Świadczenia zabiegowe - grupa 60.

Z61 Świadczenia zabiegowe - grupa 61.

Z62 Świadczenia zabiegowe - grupa 62.

Z63 Świadczenia zabiegowe - grupa 63.

Z64 Świadczenia zabiegowe - grupa 64.

Z65 Świadczenia zabiegowe - grupa 65.

Z66 Świadczenia zabiegowe - grupa 66.

Z67 Świadczenia zabiegowe - grupa 67.

Z68 Świadczenia zabiegowe - grupa 68.

Z69 Świadczenia zabiegowe - grupa 69.

Z70 Świadczenia zabiegowe - grupa 70.

Z71 Świadczenia zabiegowe - grupa 71.

Z72 Świadczenia zabiegowe - grupa 72.

Z73 Świadczenia zabiegowe - grupa 73.

Z74 Świadczenia ortoptyczno-pleoptyczne.

Z75 Świadczenia logopedyczne.

Z76 Świadczenia zabiegowe - grupa 76.

Z77 Świadczenia zabiegowe - grupa 77.

Z78 Świadczenia zabiegowe - grupa 78.

Z79 Świadczenia zabiegowe - grupa 79.

Z80 Świadczenia zabiegowe - grupa 80.

Z81 Świadczenia zabiegowe - grupa 81.

Z82 Świadczenia zabiegowe - grupa 82.

Z83 Świadczenia zabiegowe - grupa 83.

Z84 Świadczenia zabiegowe - grupa 84.

Z85 Świadczenia zabiegowe - grupa 85.

Z86 Świadczenia zabiegowe - grupa 86.

Z87 Świadczenia zabiegowe - grupa 87.

Z88 Świadczenia zabiegowe - grupa 88.

Z89 Świadczenia zabiegowe - grupa 89.

Z90 Świadczenia zabiegowe - grupa 90.

Z91 Świadczenia zabiegowe - grupa 91.

Z92 Świadczenia zabiegowe - grupa 92.

Z1 Procedury dodatkowe.

 

 

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 świadczenia specjalistyczne 1-go typu - zgodnie z definicją świadczenia.

 


W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu.

Konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 lub Konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W2 lub Konieczne wykazanie do 2 procedur o tym samym kodzie z listy W5.

 


W13 Świadczenie specjalistyczne 3-go typu.

Konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W2 lub konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W3 lub konieczne wykazanie od 3 do 4 procedur o tym samym kodzie z listy W5 lub konieczne wykazanie do 2 procedur o tym samym kodzie z listy W7 .

 

 


 

W14 Świadczenie specjalistyczne 4-go typu.

Konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W3 lub konieczne wykazanie co najmniej jednej procedury z listy W4 lub konieczne wykazanie co najmniej 5 procedur o tym samym kodzie z listy W5 lub konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur o tym samym kodzie z listy W7.

 

 


W22 Świadczenie kompleksowe 2-go typu.

 

Konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz 3 procedur z listy W2 lub konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz do 2 procedur o tym samym kodzie z listy W5.

 

 


W23 Świadczenie kompleksowe 3-go typu.

 

Konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 4 procedur z listy W2 lub konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz 1 procedury z listy W3 lub konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz od 3 do 4 procedur o tym samym kodzie z listy W5 lub konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz do 2 procedur o tym samym kodzie z listy W7.

 


W24 Świadczenie kompleksowe 4-go typu.

 

Konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 3 procedur z listy W3 lub konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 1 procedury z listy W4 lub konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 5 procedur o tym samym kodzie z listy W5 lub konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 3 procedur o tym samym kodzie z listy W7.

 

Tabela W1 Lista podstawowa.

Lp.

Kod procedury

Nazwa

1. 18.111 Otoskopia
2. 18.112 Videoskopia
3. 20.391 Posturografia
4. 21.291 Rinoskopia przednia
5. 21.292 Rinoskopia środkowa
6. 21.293 Rinoskopia tylna
7. 31.42 Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy
8. 42.29 Zabiegi diagnostyczne przełyku – inne
9. 49.29 Zabiegi diagnostyczne odbytu lub tkanek okołoodbytniczych – inne
10. 87.123 Rtg kanału korzenia zęba
11. 87.164 Rtg zatok nosa
12. 87.165 Rtg nosa
13. 87.433 Rtg obojczyków
14. 88.25 Pelwimetria
15. 88.331 Rtg łopatek
16. 88.35 Inne rtg tkanek miękkich kończyny górnej
17. 88.37 Inne rtg tkanek miękkich kończyny dolnej
18. 88.782 Wewnątrzmaciczna cefalometria
19. 89.11 Tonometria
20. 89.511 Elektrokardiografia z 1– 3 odprowadzeniami
21. 95.06 Badanie widzenia barw
22. 95.1902 Badanie dna oka
23. 95.1903 Gonioskopia
24, 95.1908 Keratometria
25. 95.1910 Pachymetria
26. 95.1911 Skiaskopia
27. 95.1912 Autorefraktometria
28. 95.1913 Badanie w lampie szczelinowej
29. 95.1915 Test Schirmera
30, 95.1916 Badanie widzenia obuocznego synoptoforem
31. 95.413 Badanie odruchu strzemiączkowego
32, 95.415 Tympanometria
33. 95.45 Test obrotowy
34. 95.48 Dopasowanie aparatu słuchowego
35. 99.592 Próba tuberkulinowa
36. 99.9960 Próby kaloryczne
37. 99.9951 Pedobarografia
38. 99.9952 Badanie węchu i smaku - gustometria
39. 99.9957 Badanie stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu
40. A01 Badanie ogólne moczu (profil)
41. A03 Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
42. A05 Badanie płynu z jamy ciała (opłucnej, otrzewnej)
43. A07 Białko w moczu (pod warunkiem, że jest to jedyny cel badania)
44. A17 Krew utajona w kale
45. A21 Pasożyty/ jaja pasożytów w kale
46. A23 Resztki pokarmowe w kale
47. C03 Erytrocyty – oporność osmotyczna
48. C05 Erytrocyty – próba Hama
49. C07 Erytrocyty – próba sacharozowa
50. C09 Erytrogram
51. C10 Inne antygeny grupowe krwinek czerwonych
52. C19 Hemoglobina, rozdział
53. C53 Morfologia krwi 8-parametrowa
54. C55 Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów (leukocytów)
55. C57 Objętość krwi krążącej
56. C59 Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
57. C61 Płytki krwi - badanie adhezji
58. C65 Płytki krwi - czas przeżycia
59. C66 Płytki krwi – liczba  (pod warunkiem, że jest to jedyny cel badania)
60. C69 Retykulocyty
61. C71 Splenogram
62. C73 Test hamowania migracji makrofagów
63. E05 Badanie w kierunku nieregularnych przeciwciał
64. E20 Próba zgodności serologicznej
65. E65 Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh (D)
66. F01 Adenovirus Antygen
67. F03 Adenovirus Przeciwciała IgA (anty-Adenovirus IgA)
68. F05 Adenovirus Przeciwciała IgG (anty-Adenovirus IgG)
69. F07 Adenovirus Przeciwciała IgM (anty-Adenovirus IgM)
70. F11 Astrovirus Antygen
71. F15 Cytomegalovirus (CMV) Antygen pp65
72. F27 Enterovirus Przeciwciała IgA (anty-Enterovirus IgA)
73. F28 Enterovirus Przeciwciała IgM (anty-Enterovirus IgM)
74. F29 Enterovirus IgG Przeciwciała (anty-Enterovirus IgG)
75. F30 HTLV1 Antygen
76. F31 HTLV 1/2 Antygen
77. F32 HTLV 1/2 Przeciwciała
78. F33 Parvovirus B19 Przeciwciała IgG (anty-Parvovirus IgG)
79. F34 Parvovirus B19 Przeciwciała IgM (anty-Parvovirus IgM)
80. F36 Rotavirus Antygen
81. F37 Rotavirus/ Adenovirus Antygen
82. F39 Wirus Dengue Przeciwciała IgG (anty-Dengue IgG)
83. F40 Wirus Dengue Przeciwciała IgM (anty-Dengue IgM)
84. F42 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (EA) IgG
85. F43 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (EA) IgM
86. F44 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA (anty Epstein-Barr (EBNA) IgA
87. F45 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (EBNA) IgG
88. F46 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (EBNA) IgM
89. F47 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA (anty-Epstein-Barr (VCA) IgA
90. F48 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG
91. F49 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG (ilościowy)
92. F50 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (VCA) IgM
93. F53 Wirus Epstein Barr IgG Przeciwciała
94. F55 Wirus Epstein Barr Przeciwciała heterofilne
95. F56 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM
96. F57 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 1 IgA)
97. F58 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG
98. F59 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG (ilościowo)
99. F60 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgM
100. F61 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgM (ilościowo)
101. C10 Inne antygeny grupowe krwinek czerwonych
102. C19 Hemoglobina, rozdział
103. C53 Morfologia krwi 8-parametrowa
104. C55 Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów (leukocytów)
105. C57 Objętość krwi krążącej
106. C59 Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
107. C61 Płytki krwi - badanie adhezji
108. C65 Płytki krwi - czas przeżycia
109. C66 Płytki krwi – liczba  (pod warunkiem, że jest to jedyny cel badania)
110. F63 Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgA)
111. F64 Wirus Herpes Simplex typu 1/2 IgG Przeciwciała (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgG)
112. F65 Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgM (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgM)
113. F66 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG)
114. F67 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG) (ilościowo)
115. F68 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgA)
116. F69 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgM
117. F70 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgM (ilościowo)
118. F71 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG/ IgM)
119. F73 Wirus Influenza A Antygen
120. F74 Wirus Influenza A Przeciwciała IgA (anty-Influenza IgA)
121. F75 Wirus Influenza A Przeciwciała IgG (anty-Influenza IgG)
122. F76 Wirus Influenza A Przeciwciała IgM (anty-Influenza IgM)
123. F78 Wirus Influenza B Antygen
124. F79 Wirus Influenza B Przeciwciała IgA (anty-Influenza IgA)
125. F80 Wirus Influenza B Przeciwciała IgG (anty-Influenza IgG)
126. F81 Wirus Influenza B Przeciwciała IgM (anty-Influenza IgM)
127. F83 Wirus Influenza, Parainfluenzy, Adenowirus Antygen
128. F84 Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgG (anty-TBE virus IgG)
129. F85 Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgM (anty-TBE virus IgM)
130. F87 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen p24
131. F88 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen (ilościowo)
132. F89 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Przeciwciała całkowite
133. F91 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen/ Przeciwciała
134. F93 Wirus nagnminnego zapalenia ślinianek przyusznych IgM (anty-Rubulavirus Antygen M) (Rubulavirus)
135. F94 Wirus nagnminnego zapalenia ślinianek przyusznych (Rubulavirus) IgG (anty-Rubulavirus IgG)
136. F96 Wirus Odry (Morbillivirus) Przeciwciała IgG (anty-Morbillivirus IgG)
137. F97 Wirus Odry (Morbillivirus) Przeciwciała IgM (anty-Morbillivirus IgM)
138. F98 Wirus Parainfluenzy typ 1 Przeciwciała IgG
139. G01 ?-2-antyplazmina
140. G03 Antytrombina III (AT III)
141. G05 Białko C
142. G09 Czas częściowej tromboplastyny (PTT) (czas kefalinowy)
143. G11 Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) (czas kaolinowo-kefalinowy)
144. G13 Czas fibrynolizy (lizy skrzepu euglobulin)
145. G15 Czas krwawienia
146. G17 Czas krzepnięcia osocza po uwapnieniu (rekalcynacji)
147. G19 Czas krzepnięcia pełnej krwi
148. G21 Czas protrombinowy (PT)
149. G23 Czas reptylazowy (RT)
150. G25 Czas trombinowy (TT)
151. G49 D-Dimer
152. G53 Fibrynogen (FIBR)
153. G55 Fibrynopeptyd A (FIBP A)
154. G57 Fibrynopeptyd B (FIBP B)
155. G59 Fragmenty protrombiny 1 i 2
156. G61 Heparyna
157. G63 Heparyna niskocząsteczkowa
158. G65 Inhibitor aktywatora plazminogenu 1 (PAI1)
159. G67 Inhibitor aktywatora plazminogenu 2 (PAI2)
160. G69 Inhibitory krzepnięcia
161. G71 Kininogen (120000) (HMWK)
162. G75 Monomery fibryny
163. G79 Plazminogen
164. G85 Tromboelastogram
165. I01 Acetooctan
166. I03 Acylotransferaza lecytyna-cholesterol (LCAT)
167. I05 Adrenalina
168. I09 Albumina
169. I11 Albumina glikowana
170. I13 Aldolaza
171. I15 Aminotransferaza alaninowa (ALT, GPT)
172. I19 Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
173. I21 Aminotransferaza asparaginianowa mitochondrialna
174. I23 Amoniak
175. I25 Amylaza
176. I27 Amylaza trzustkowa
177. I29 Amyloid
178. I34 Angiotensyna I
179. I35 Angiotensyna II
180. I37 Anhydraza węglanowa
181 I39 ?-1-Antychymotrypsyna (ACT)
182. I53 Antygen karcynoembrionalny (CEA)
183. I61 Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity
184. I67 Apolipoproteina B
185. I69 Apolipoproteina E, izotypy
186. I71 Apolipoproteina AI
187. I73 Apolipoproteina AII
188. I74 Apolipoproteina E, fenotyp
189. I75 Arginaza
190. I77 Białko całkowite
191. I79 Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny
192. I81 Białko C-reaktywne (CRP)
193. I87 Bilirubina bezpośrednia
194. I89 Bilirubina całkowita
195. I90 Bilirubina delta
196. I91 Bilirubina pośrednia
197. I93 Biotynidaza
198. I97 Chlorek(Cl)
199. I99 Cholesterol całkowity
200. K01 Cholesterol HDL
201. K03 Cholesterol LDL
202. K05 Cholesterol wolny
203. K07 Cholesterol, estry
204. K07 Chymotrypsyna
205. K11 CO<MV>2 całkowity
206. K12 CRF (czynnik uwaniający kortykotropinę)
207. K13 Cykliczny AMP (cAMP)
208. K15 Cynk (Zn)
209. K17 Cysteina
210. K19 Cystyna
211. K21 Czynnik reumatoidalny (RF)
212. K23 Dehydrataza ?-aminolewulinianu
213. K25 Dehydroepiandrosteron niezwiązany (DHEA)
214. K27 Dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEAS)
215. K29 Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu (G6PDH)
216. K31 Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH)
217. K33 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
218. K35 Dehydrogenaza mleczanowa, izoenzymy
219. K45 Dehydrogenaza ß-hydroksymaślanowa (HBDH)
220. K47 Dekarboksylaza uroporfirynogenu
221. K49 11-Dezoksykortykotestosteron (DOC)
222. K51 11-Dezoksykortyzol
223. K58 Dopełniacz (całkowita aktywność, CH50)
224. K59 Dopełniacz, czynnik B
225. K61 Dopełniacz, czynnik D
226. K63 Dopełniacz, czynnik H
227. K65 Dopełniacz, czynnik P
228. K67 Dopełniacz, składowa C1q
229. K69 Dopełniacz, składowa C1r
230. K71 Dopełniacz, składowa C1s
231. K73 Dopełniacz, składowa C2
232. K79 Dopełniacz, składowa C5
233. K81 Elastaza neutrofilowa
234. K83 Elastaza trzustkowa
235. K87 ß-Endorfina
236. K89 Enzym konwertujący angiotensynę (ACE)
237. K91 Erytropoetyna (EPO)
238. K93 Esteraza acetylocholinowa
239. K95 Esteraza cholinowa surowicy(pseudocholinesteraza)
240. K97 Esterazy nieswoiste
241. K99 Estradiol
242. L08 Fibronektyna
243. L09 Fluorek (F)
244. L11 Fosfataza alkaliczna (ALP)
245. L13 Fosfataza alkaliczna izoenzym kostny (bALP)
246. L15 Fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
247. L16 Fosfataza kwaśna oporna na winian (TRAP)
248. L17 Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP)
249. L19 Fosfatydylogliceryna
250. L21 Fosfolipidy całkowite
251. L23 Fosforan nieorganiczny
252. L25 Fruktoza
253. L27 Fruktozamina
254. L31 Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP)
255. L33 Gastryna
256. L35 Glicerol wolny
257. L37 Globulina wiążąca tyroksynę (TBG)
258. L39 Globulina wiążąca witaminę D
259. L41 Glukagon
260. L43 Glukoza
261. L45 Glutation zredukowany erytrocytów (GSH)
262. L55 Hemoglobina glikowana (HbA1c)
263. L57 Hemoglobina wolna
264. L59 Hemopeksyna
265. L65 Hormon folikulotropowy (FSH)
266. L67 Hormon luteinizujący (LH)
267. L69 Hormon tyreotropowy (TSH)
268. L71 Hormon wzrostu (GH)
268. L83 Hydroksyprolina
269. L85 Immunoglobuliny A (IgA)
270. L87 mmunoglobuliny D (IgD)
271. L89 Immunoglobuliny E całkowite (IgE)
272. L93 Immunoglobuliny G (IgG)
273. L95 Immunoglobuliny M (IgM)
274. L96 Inhibior C1-esterazy
275. L97 Insulina
276. L99 Interferon
277. M01 Interleukina 1
278. M03 Interleukina 2
279. M05 Interleukina 6
280. M06 Interleukina 8
281. M07 Jod (J)
282. M13 ß-karoten
283. M18 Kinaza fosfokreatynowa (CK)
284. M19 Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB)
285. M21 Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymy
286. M23 Kinaza fosfokreatynowa, izoformy
287. M25 Kobalt (Co)
288. M27 Koproporfiryna
289. M29 Kortykosteron
290. M31 Kortyzol
291. M33 Kortyzol wolny
292. M34 Kortykoidy wolne
293. M35 Kreatyna
294. M37 Kreatynina
295. M38 Ksyloza
296. M39 Kwas 5-hydroksy-indolooctowy (5-HIAA)
297. M41 Kwas foliowy
298. M43 Kwas homowanilinowy (HVA)
299. M45 Kwas moczowy
300. M47 Kwas wanilinomigdałowy (VMA)
301. M49 Kwas ß-hydroksymasłowy
302. M51 Kwas ?-aminolewulinowy (ALA)
303. M52 Kwas p-aminobenzoesowy (PABA)
304. M55 Kwaśność miareczkowa
305. M57 Laktogen łożyskowy
306. M59 Laktoza
307. M61 Lecytyna
308. M63 Leucyloaminopeptydaza (LAP)
309. M65 Leucyna
310. M67 Lipaza
311. M69 Lipoproteina a [Lp(a)]
312. M71 Lipoproteiny, rozdział
313. M73 Lit (Li)
314. M75 Lizozym (muramidaza)
315. M77 Luka anionowa
316. M79 Luka osmotyczna
317. M87 Magnez całkowity (Mg)
318. M89 Magnez zjonizowany (Mg<M^>++)
319. M91 ?-2-Makroglobulina
320. M93 Mangan (Mn)
321. M95 Metionina
322. M97 Metoksyadrenalina
323. M99 Metoksykatecholaminy całkowite
324. N01 Metoksynoradrenalina
325. N11 Mleczan
326. N13 Mocznik
327. N15 Molibden (Mo)
328. N17 N-Acetyloglukozaminidaza (NAG)
329. N19 Neopteryna
330. N21 Noradrenalina
331. N22 NT-proANP
332. N23 5'-Nukleotydaza
333. N24 NT-proBNP
334. N25 Osmolarność
335. N34 Peptyd natriuretyczny typu B (BNP)
336. N37 Pirogronian
337. N39 Pirydynolina (PYD)
338. N40 Podjednostka ? hormonów glikoproteidowych
339. N41 Porfiryny całkowite
340. N43 Porfobilinogen
341. N45 Potas (K)
342. N47 Prealbumina
343. N49 Pregnandiol
344. N51 Pregnantriol
345. N53 Pregnenolon
346. N55 Progesteron
347. N57 Proinsulina
348. N60 Protoporfiryna cynkowa
349. N61 Protoporfiryny
350. O22 Przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP)
351. O27 Renina
352. O29 Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE)
353. O31 Selen (Se)
354. O32 Somatomedyna C (IGF-1)
355. O35 Sód (Na)
356. O37 Syntaza uroporfirynogenu
357. O39 Szczawian
358. O41 Testosteron
359. O49 Triglicerydy
360. O51 Trijodotyronina całkowita (TT3)
361. O53 Trijodotyronina odwrotna (rT3)
362. O55 Trijodotyronina wolna (FT3)
363. O63 Trypsyna
364. O65 Tyreoglobulina
365. O67 Tyroksyna całkowita (TT4)
366. O69 Tyroksyna wolna (FT4)
367. O73 Uroporfiryny
368. O75 Wapń zjonizowany (Ca2+)
369. O77 Wapń całkowity (Ca)
370. O79 Wazopresyna (ADH)
371. O81 Witamina A
372. O83 Witamina B12
373. O85 Witamina C (kwas askorbinowy)
374. O92 Wolne kwasy tłuszczowe
375. O93 Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC)
376. O95 Żelazo (Fe)
377. P01 1-hydroksypiren
378. P03 2,5-heksanodion
379. P05 Alkaloidy opium
380. P07 Amfetamina
381. P09 Aminopiryna
382. P11 Arsen
383. P13 Barbiturany
384. P15 Benzen
385. P17 Benzoesowy kwas
386. P19 Chrom (Cr)
386. P21 Diazepam
387. P23 Disulfiram
389. P25 Dwufenylohydantoina
390. P27 Etylenowy glikol
391. P29 Etylobenzen
392. P33 Fenol
393. P37 Glimid
394. P39 Glin
395. P41 Hemoglobina tlenkowęglowa
396. P43 Kadm (Cd)
397. P44 Kanabinoidy
398. P45 Kokaina
399. P47 Ksylen
400. P51 Lotne związki organiczne
401. P55 Meprobamat
402. P57 Metadon
403. P59 Metakwalon
404. P60 Metamfetamina
405. P61 Methemoglobina (MetHb)
406. P63 Metylohipurowy alkohol
407. P65 Metylowy alkohol
408. P67 Migdałowy kwas
409. P68 Morfina
410. P69 Nikiel (Ni)
411. P71 Ołów (Pb)
412. P73 p-aminofenol
413. P75 Paracetamol
414. P77 p-nitrofenol
415. P79 Pochodne benzodwuazepiny
416 P81 Pochodne fenotiazyny
417. P83 Polichlorowane bifenyle
418. P85 Propranolol
419. P89 Rtęć (Hg)
420. P91 Salicylany
421. P93 Styren
422. P95 Tal (Tl)
423. P97 Tetrachloroetylen
424. P99 Tetrahydrokanabinal
425. R01 Toluen
426. R03 Trójchlorooctowy kwas
427. R07 Wanad (Ve)
428. S01 Bacillus cereus Antygen enterotoksyny
429. S03 Bacteroides fragilis DNA enterotoksyny (fragilizyny)
430. S05 Bordetella pertussis Przeciwciała IgA
431. S07 Bordetella pertussis Przeciwciała IgG
432. S09 Bordetella pertussis Przeciwciała IgM
433. S13 Bordetella pertussis IgA/ toksyna
434. S15 Bordetella pertussis IgG/ toksyna
435. S17 Bordetella pertussis IgM/ toksyna (anty-B.pertusis toksyna IgM)
436. S47 Ehrlichia Przeciwciała IgG Ia
437. S49 Campylobacter Antygen (Campylobacter Antygen)
438. S51 Campylobacter Przeciwciała IgG (anty-Campylobacter IgG)
439. S53 Campylobacter Przeciwciała IgA (anty-Campylobacter IgA)
440. S55 Campylobacter Przeciwciała IgM (anty-Campylobacter IgM)
441. S59 Chlamydia Antygen (Chlamydia Antygen)
442. S69 Chlamydia trachomatis Antygen
443. S80 Clostridium difficile Toksyna A/ Antygen
444. S82 Clostridium difficile Antygen
445. S84 Clostridium perfringens Antygen enterotoksyny
446. S93 Escherichia coli O157 (EHEC) Antygen
447. S94 Escherichia coli O157 (EHEC) Przeciwciała
448. S95 Escherichia coli Antygen werotoksyny (VT1, VT2)
449. S96 Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica poliwalentna)
450. S97 Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica trójwalentna)
451. S98 Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica monowalentna)
452. S99 Escherichia coli Antygen enterotoksyna ciepłostabilna
453. T01 Amikacyna
454. T03 Amiodaron
455. T07 Chinidyna
456. T09 Chloramfenikol
457. T13 Dezypramina
458. T15 Digitoksyna
459. T17 Digoksyna
460. T19 Doksepina
461. T21 Dyzopyramid
462. T25 Fenobarbital
463. T29 Flekainid
464. T30 Gentamycyna
465. T31 Imipramina
466. T37 Lidokaina
467. T39 Meksyletyna
468. T45 Netylmycyna
469. T47 Nortryptylina
470. T49 Prokainamid
471. T51 Propafenon
472. T53 Prymidon
473. T61 Wankomycyna
474. U01 Escherichia coli, Vibrio cholerae Antygen enterotoksyny ciepłochwiejne
475. U02 Francisella tularensis Przeciwciała
476. U03 Haemophilus influenzae (typ a,b,c,d,e,f) Antygen (surowice monowalente)
477. U04 Haemophilus influenzae (typ b) Antygen
478. U06 Helicobacter pylori Przeciwciała
479. U07 Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (anty-H.pylori IgA)
480. U09 Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (ilościowy)
481. U10 Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (anty-H.pylori IgG)
482. U12 Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (ilościowo)
483. U13 Helicobacter pylori IgM Przeciwciała (ilościowo)
484. U15 Helicobacter pylori Antygen
485. U16 Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciała IgG
486. U17 Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciała IgM
487. U18 Legionella pneumophila Antygen
489. U20 Legionella pneumophila Serogrupa 1 Antygen
490. U21 Legionella pneumophila Serogrupa 2-14 Antygen
491. U22 Legionella spp. Antygen
492. U23 Leptospira Antygen
493. U24 Leptospira Przeciwciała IgG
494. U25 Leptospira Przeciwciała IgM
495. U26 Listeria spp. Antygen
496. U33 Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgA (anty-M.tuberculosis IgA)
497. U34 Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgG (anty-M.tuberculosis IgG)
498. U35 Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgG (ilościowo)
499. U36 Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgM (anty-M. tuberculosis IgM)
500 U38 Mycoplasma pneumoniae Antygen
501. U39 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgA (anty-M.pneumoniae IgA)
502. U40 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgA (ilościowo)
503. U41 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgG (anty-M.pneumoniae IgG)
504. U43 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgM (anty-M.pneumoniae IgM)
505. U47 Neisseria meningitidis (Grupy A-D; X-Z; W135) Antygen (surowica poliwalentna)
506. U48 Neisseria meningitidis (Grupa A, B, C, D, X, Y, Z, W135, 29E) Antygen (surowica monowalentna)
507. U49 Neisseria meningitidis B / E. coli K1 Antygen
508. U50 Neisseria meningitidis A,B / E.coli K1, C, Y/W Antygen (rozpuszczalne)
509. U51 Neisseria meningitidis A,C,Y,W135 Antygen (lateks poliwalentny)
510. U52 Proteus spp. Antygen (surowica monowalentna)
511. U53 Pseudomonas aeruginosa Antygen (surowica poliwalentna)
512. U54 Pseudomonas aeruginosa Antygen (surowica monowalentna)
513. U55 Salmonella spp. Antygen (surowica poliwalentna)
514. U56 Salmonella spp. Antygen (surowica monowalentna)
515. U57 Salmonella spp. Przeciwciała IgA
516. U58 Salmonella spp. Przeciwciała IgG
517. U59 Salmonella spp. Przeciwciała IgM
518. U60 Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi A B C Antygen (surowica poliwalentna)
519. U61 Shigella boydii Antygen (surowica poliwalentna)
520. U62 Shigella Dysenteriae Antygen (surowica monowalentna)
521. U63 Shigella dysenteriae Antygen (surowica poliwalentna)
522. U64 Shigella Flexneri Antygen (surowica poliwalentna)
523. U65 Shigella Sonnei Antygen (surowica polwalentna)
524. U66 Staphylococcus aureus Antygen
525. U67 Staphylococcus aureus Antygen PBP2
526. U68 Staphylococcus aureus Antygen enterotoksyny
527. U69 Staphylococcus aureus Antygen TSST-1
528. U71 Staphylococcus aureus gen mec A
529. U72 Streptococcus pneumoniae Antygen
530. U74 Streptococcus Gr. A,B,C,D,F,G Antygen (lateks monowalentny)
531. U75 Streptococcus pyogenes Gr. A Przeciwciała (Antystreptolizyna O)
532. U76 Streptococcus Gr. B Antygen
523. U77 Streptococcus Gr. B Antygen (B I, B II, B III)
524. U79 Treponema pallidum Przeciwciała (anty- T.pallidum)
525. U80 Treponema pallidum IgG Przeciwciała (anty-T.pallidum IgG)
526. U82 Treponema pallidum Przeciwciała IgM (anty-T.pallidum IgM)
527. U84 Treponema pallidum Przeciwciała IgG/ IgM (anty-T. pallidum IgG/ IgM)
528. U85 Treponema pallidum Antygen
529. U86 Vibrio cholerae Antygen (surowica poliwalentna 0:1)
530. U87 Yersinia Przeciwciała IgG (anty-Yersinia IgG)
531. U88 Yersinia Przeciwciała IgM (anty-Yersinia IgM)
532. U89 Yersinia Przeciwciała IgA (anty-Yersinia IgA)
533. U91 Yersinia Przeciwciała IgG/ A (anty-Yersinia IgG/ A)
534. U92 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA
535. U94 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgG
536. U96 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgM
537. U99 Yersinia Antygen (surowica monowalentna O:3; O:9)
538. V02 Wirus Parainfluenzy typ 2 Przeciwciała IgG
539. V03 Wirus Parainfluenzy typ 1 + 2 Antygen
540. V04 Wirus Parainfluenzy typ 3 IgG Przeciwciała
541. V06 Wirus Parainfluenzy typ 3 Antygen
542. V07 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgA (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgA)
543. V08 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgA (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgA) (ilościowo)
544. V09 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgG (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgG)
545. V10 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgM (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgM)
546. V12. Wirus Poliomyelitis Przeciwciała IgG (anty-Poliovirus IgG)
547. V13 Wirus Poliomyelitis Przeciwciała IgM (anty-Poliovirus IgM)
548. V14 Wirus RS Antygen
549. V15 Wirus RS Przeciwciała IgA (anty-RSV IgA)
550. V16 Wirus RS Przeciwciała IgG (anty-RSV IgG)
551. V17 Wirus RS Przeciwciała IgM (anty-RSV IgM)
552. V19 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG (anty-Rubella virus IgG)
553. V21 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG (anty-Rubella virus IgG) (ilościowo)
554. V22 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała
555. V23 Wirus różyczki (Rubella virus) IgM (anty-Rubella virus IgM)
556. V24 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgM (anty-Rubella virus IgM) (ilościowo)
557. V39 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen
558. V54 Wirus zapalenia wątroby typu C HCVcAntygen (antygen rdzeniowy)
559. V66 Wirus zapalenia mózgu zachodniego Nilu Przeciwciała IgG
560. V67 Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgA (anty-Varicella-Zoster IgA)
661. V68 Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgG (anty-Varicella-Zoster IgG)
662. V69 Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgM (anty-Varicella-Zoster IgM)
663. V71 Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgG
664. V72 Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgM
665. V73 Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgA
666. V74 Wirusy ECHO Przeciwciała IgG
667. V75 Wirusy ECHO Przeciwciała IgM
668. V76 Wirusy ECHO Przeciwciała IgA
669. W01 Aspergillus spp. Antygen rozpuszczalny - galaktomannan
670. W03 Aspergillus spp. Przeciwciała IgA
671. W05 Aspergillus spp. Przeciwciała IgG
672. W07 Aspergillus spp. Przeciwciała IgM
673. W09 Aspergillus fumigatus Przeciwciała
674. W13 A. niger, A. nidulans, A. flavus, A. terreus Przeciwciała
675. W17 Candida spp. Antygen rozpuszczalny – mannan
676. W21 Candida spp. Przeciwciała IgG
677. W23 Candida albicans Przeciwciała IgA
678. W25 Candida spp. Przeciwciała IgM
679. W27 Candida albicans Przeciwciała
680. W31 Cryptococcus neoformans Antygen (glycuronoxylomannan)
681. W35 Pneumocystis carinii (jirovecii) Antygen (oocysty)
682. Z01 Ascaris lumbricoides Przeciwciała IgG (anty-Ascaris lumbricoides)
683. X03 Cryptosporidium Antygen (Cryptosporidium Antygen)
684. X05 Echinococcus granulosus Przeciwciała IgG (anty-Echinococcus IgG)
685. X07 Entamoeba histolytica Antygen (Entamoeba histolytica Antygen)
686. X09 Entamoeba histolytica Przeciwciała IgG (anty-Entamoeba histolytica IgG)
687. X11 Entamoeba histolytica Przeciwciała (całkowite)
688. X13 Giardia lamblia Antygen (Giardia lamblia Antygen)
689. X15 Giardia/ Cryptosporidium Antygen
690. X17 Leishmania Przeciwciała IgG (anty-Leishmania IgG)
691. X19 Leishmania Przeciwciała (całkowite)
692. X21 Leishmania Antygen
693. X23 P.f, P.v, P.m., P.o (Malaria) Antygen
694. X25 Plasmodium falciparum Przeciwciała (całkowite)
695. X27 Schistosoma mansoni Przeciwciała IgG (anty-Schistosoma mansoni IgG)
696. X29 Strongyloides Przeciwciała IgG
697. X31 Taenia solium Taenia solium IgG) Przeciwciała IgG (anty-Taenia solium IgG)
698. X33 Toxocara canis Przeciwciała IgG (anty-Toxocara canis IgG)
699. X35 Toxoplasma gondii Przeciwciała
700. X37 Toxoplasma gondii Przeciwciała IgA (anty-Toxoplasma gongii IgA)
701. X39 Toxoplasma gondii Przeciwciała IgA (anty-Toxoplasma gongii IgA) (ilościowo)
702. X41 Toxoplasma gondii Przeciwciała IgG (anty-Toxoplasma gondii IgG)
703. X43 Toxoplasma gondii IgG Przeciwciała (anty-Toxoplasma gondii IgG) (ilościowo)
704. X45 Toxoplasma gondii Przeciwciała IgM (anty-Toxolpasma gondii IgM)
705. X51 Toxoplasma gondii Antygen
706. X53 Trichinella spiralis Przeciwciała IgG (anty-Trichinella IgG)
707. X55 Trypanosoma crusi Przeciwciała IgG (Trypanosoma crusi IgG)

 

 

W2 Lista podstawowa.

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 37.262 Nieinwazyjna programowana elektrostymulacja (NIPS)
2. 49.21 Anoskopia
3. 87.092 Rtg krtani bez kontrastu - zdjęcia warstwowe
4. 87.093 Rtg przewodu nosowo-łzowego z kontrastem
5. 87.094 Rtg nosogardzieli bez kontrastu
6. 87.095 Rtg gruczołów ślinowych bez kontrastu
7. 87.096 Rtg okolicy tarczycy bez kontrastu
8. 87.098 Rtg gruczołów ślinowych z kontrastem
9. 87.11 Rtg panoramiczne zębów
10. 87.121 Rtg ortodontyczne  głowy lub cefalometria
11. 87.174 Rtg twarzoczaszki –przeglądowe
12. 87.175 Rtg twarzoczaszki – celowane lub czynnościowe
13. 87.176 Rtg czaszki –  przeglądowe
14. 87.177 Rtg czaszki – celowane lub czynnościowe
15. 87.221 Rtg kręgosłupa odcinka szyjnego –przeglądowe
16. 87.222 Rtg kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe
17. 87.231 Rtg kręgosłupa odcinka piersiowego - przeglądowe
18. 87.232 Rtg kręgosłupa odcinka piersiowego – celowane lub czynnościowe
19. 87.241 Rtg kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego –przeglądowe
20. 87.242 Rtg kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – celowane lub czynnościowe
21. 87.371 Mammografia jednej piersi
22. 87.431 Rtg  żeber
23. 87.432 Rtg mostka
24. 87.440 Rtg klatki piersiowej
25. 87.495 Rtg śródpiersia
26. 87.496 Rtg tchawicy
27. 87.691 Rtg przełyku z kontrastem
28. 87.83 Histerosalphingografia (kontrast cieniujący)
29. 87.91 Rrtg nasieniowodów z kontrastem
30. 88.110 Rrtg miednicy - przeglądowe
31. 88.111 Rtg miednicy - celowane
32. 88.191 Rtg jamy brzusznej - przeglądowe
33. 88.199 Inne rtg brzucha
34. 88.241 Rrtg kości kończyny górnej -  celowane lub czynnościowe
35. 88.291 Rtg kości kończyny dolnej - celowane lub czynnościowe
36. 88.712 Echoencefalografia
37. 88.713 USG tarczycy i przytarczyc
38. 88.717 USG ślinianek
39. 88.719 USG krtani
40. 88.732 USG piersi
41. 88.735 USG śródpiersia
42. 88.734 USG jamy opłucnej
43. 88.738 USG klatki piersiowej
44. 88.741 USG transrektalne
45. 88.747 Endosonografia kanału odbytnicy i odbytu
46. 88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
47. 88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
48. 88.763 USG gruczołu krokowego
49. 88.779 USG innych obszarów układu naczyniowego
50. 88.781 USG płodu
51. 88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna
52. 88.790 USG węzłów chłonnych położonych powierzchownie
53. 88.792 USG macicy nieciężarnej i przydatków
54. 88.794 USG stawów barkowych
55. 88.795 USG stawów łokciowych
56. 88.796 USG stawów rąk lub stawów stóp
57. 88.797 USG stawów biodrowych
58. 88.798 USG stawów kolanowych
59. 88.799 USG moszny w tym jąder i najądrzy
60. 88.981 Dwufotonowa absorpcjometria (densytometria z kości udowej lub kręgosłupa)
61. 89.121 Rhinomanometria
62. 89.383 Badanie spirometryczne
63. 89.393 Kardiotokografia
64. 89.522 Elektrokardiogram z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
65. 91.447 Badanie mikroskopowe materiału biologicznego – badanie cytologiczne
66. 91.821 Badanie materiału biologicznego – posiew jakościowy i ilościowy
67. 91.831 Badanie materiału biologicznego – posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram
68. 91.841 Badanie mikroskopowe materiału biologicznego – parazytologia
69. 91.891 Badanie mikroskopowe materiału biologicznego – preparat  bezpośredni
70. 95.05 Badanie pola widzenia (perymetria)
71. 95.13 USG gałki ocznej
72. 95.1904 HRT - Tomografia siatkówkowa
73. 95.1905 GDX - Analiza włókien nerwowych
74. 95.1909 Videokeratografia
75. 95.241 Elektronystagmogram (ENG)
76. 95.242 Video ENG
77. 95.412 Audiometria impedancyjna
78. 95.414 Subiektywna audiometria 2
79. 95.436 Otoemisja akustyczna
80. 99.801 Ocena działania czynnika swoistego (testy alergiczne) - co najmniej 10 alergenów
81. 99.9950 Kapilaroskopia
82. 99.9953 Dermatoskopia
83. 99.9954 Videodermatoskopia
84. 99.9955 Próby nadprogowe
85. C21 Leukocyty – badanie aktywności peroksydazy (POX)
86. C23 Leukocyty – badanie aktywności esterazy nieswoistej
87. C27 Leukocyty – badanie immunofenotypowe komórek blastycznych
88. C29 Leukocyty – barwienie sudanem czarnym B
89. C31 Leukocyty – reakcja PAS
90. E31 Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-Rh(D) (profilaktyka konfliktu RhD)
91. F09 Adenovirus IgG/ IgM Przeciwciała (anty-Adenovirus IgG/ IgM)
92. F13 Bunyavirus IgG/ IgM Przeciwciałas
93. F17 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgA (anty-Cytomegalovirus IgA)
94. F19 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG (anty-Cytomegalovirus IgG)
95. F22 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG - Awidność
96. F53 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgM (anty-Cytomegalovirus IgM)
97. F35 Parvovirus B19 IgG/ IgM Przeciwciała
98. F41 Wirus Dengue Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Dengue IgG/ IgM)
99. F51 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Epstein-Barr IgG/ IgM)
100. F52 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA/ IgM
101. F62 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Herpes Simpl. V. 1 IgG/ IgM)
102. F72 Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgG/ IgM screening (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgG/ IgM)
103. F77 Wirus Influenza A Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Influenza IgG/ IgM)
104. F82 Wirus Influenza B Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Influenza IgG/ IgM)
105. F86 Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgG/ IgM (anty-TBE virus IgG/ IgM)
106. F95 Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych (Rubulavirus) Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Rubulavirus IgG/ IgM)
107. F99 Wirus Parainfluenzy typ 1 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 1 IgG/ IgM)
108. G26 Czynnik krzepnięcia II (FII)
109. G28 Czynnik krzepnięcia IXAg (FIXAg)
110. G29 Czynnik krzepnięcia V (FV)
111. G31 Czynnik krzepnięcia VII (FVII)
112. G33 Czynnik krzepnięcia VIII (FVIII)
113. G34 Czynnik krzepnięcia VIII Ag (FVIIIAg)
114. G35 Czynnik krzepnięcia VIII - podjednostki
115. G37 Czynnik krzepnięcia X (FX)
116. G39 Czynnik krzepnięcia XI (FXI)
117. G41 Czynnik krzepnięcia XII (FXII)
118. G43 Czynnik krzepnięcia XIII (FXIII)
119. G45 Czynnik płytkowy 4
120. G47 Czynnik von Willebranda (vWF)
121. G68 Miedź (Cu)
122. G73 Kompleks trombina/ antytrombina III (TAT)
123. G77 Produkty degradacji fibryny (FDP)
124. G81 Prekalikreina
125. G83 Tkankowy aktywator plazminogenu (TPA)
126. I07 Aktywność reninowa osocza (ARO)
127. I31 Androstendion
128. I33 Androsteron
129. I41 Antygen CA 125 (CA125)
130. I43 Antygen CA 15-3 (CA15-3)
131. I45 Antygen CA 19-9 (CA19-9)
132. I47 Antygen CA 549
133. I49 Antygen CA 72-4 (CA72-4)
134. I51 Antygen CYFRA 21-1
135. I55 Antygen polipeptydowy (TPA)
136. I57 Antygen polipeptydowy swoisty (TPS)
137. I59 Antygen raka płaskonabłonkowego (SCC)
138. I63 Antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny
139. I65 ?-1-Antytrypsyna
140. I82 Białko S-100
141. I83 Białko wiążące hormony płciowe (SHBP) (SHBG)
142. I85 Białko wiążące retinol (RBP)
143. I86 Białko – immunofiksacja
144. I95 Ceruloplazmina
145. K16 Cystatyna C
146. K53 Dezoksypirydynolina (DPD, Pyrylinks D)
147. K55 Dihydrotestosteron
148. K75 Dopełniacz, składowa C3
149. K77 Dopełniacz, składowa C4
150. K85 Enolaza neuronowa swoista
151. L01 Estriol
152. L03 Fenyloalanina
153. L05 Ferrytyna
154. L07 ?-fetoproteina (AFP)
155. L29 Galaktoza
156. L46 Gonadotropina kosmówkowa – podjednostka beta (ß-HCG)
157. L47 Gonadotropina kosmówkowa (HCG)
158. L63 Hormon adrenokortykotropowy (ACTH)
159. L73 17-Hydroksykorykosteroidy, całkowite (17-OHCS)
160. L75 18-Hydroksydezoksykortykosteron
161. L77 18- Hydroksykortykosteron
162. L79 17-Hydroksyprogesteron
163. L81 17-Hydroksypregnenolon
163. M09 Kachektyna (TNF)
164. M11 Kalcytonina
165. M15 Katecholaminy
166. M17 17-Ketosterydy, całkowite (17-KS)
167. M53 Kwasy żółciowe
168. M81 Łańcuchy ciężkie
169. M83 Łańcuchy lekkie kappa
170. M85 Łańcuchy lekkie lambda
171. N23 Orozomukoid
172. N27 Osteokalcyna
173. N29 Parathormon (PTH)
174. N30 Parathormon intact (iPTH)
175. N33 Peptyd C
176. N35 Peroksydaza glutationowa
177. N42 Karboksyporfiryny
178. N58 Prokalcytonina
179. N59 Prolaktyna
180. N81 Przeciwciała przeciw gliadynie klasy IgG
181. N83 Przeciwciała przeciw gliadynie, klasy IgA
182. O17 Przeciwciała przeciw retikulinie
183. O18 Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie
184. O19 Przeciwciała przeciw tyreotropinie
185. O21 Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA)
186. O23 Receptory hormonów sterydowych
187. O24 Receptor IL2
189. O25 Reduktaza glutationu
190. O26 Receptor IL6
191. O28 Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR)
192. O33 Serotonina
193. O43 Transferyna
194. O45 Transferyna, wskaźnik nasycenia żelazem
195. O47 Transferyna z niedoborem węglowodanów (CDT)
196. O59 Troponina I
197. O61 Troponina T
198. O87 Witamina D - 1, 25 OH
199. O89 Witamina D - 24, 25 OH
200. O91 Witamina D - 25 OH
201. P31 Etylowy alkohol
202. P49 Leki
203. R05 Trójcykliczne antydepresanty
204. S11 Bordetella pertussis Przeciwciała IgG/ IgM (anty-B. pertusis IgG/ IgM)
205. S19 Bordetella pertussis Przeciwciała IgG/ IgA (anty-B. pertusis toksyna IgG/ IgA)
206. S21 Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG)
207. S25 Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgM (anty-B.burgdorferi IgM)
208. S33 Borrelia afzelli Przeciwciała IgG
209. S35 Borrelia afzelli Przeciwciała IgM
210. S39 Brucella Przeciwciała IgA (anty-Brucella IgA)
211. S41 Brucella IgG Przeciwciała (anty-Brucella IgG)
212. S43 Brucella Przeciwciała IgM (anty-Brucella IgM)
213. S45 Brucella Przeciwciała (całkowite)
214. S61 Chlamydia Przeciwciała IgG
215. S63 Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgA (anty-Ch. pneumoniae IgA)
216. S65 Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgM (anty-Ch. pneumoniae IgM)
217. S67 Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgG (anty-Ch. pneumoniae IgG)
218. S71 Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgA (anty-Ch. trachomatis IgA)
219. S73 Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgG (anty-Ch. trachomatis IgG)
220. S75 Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgM
221. S81 Clostridium difficile Antygen/ Toksyna A + B
222. S85 Clostridium tetani Przeciwciała IgG/ toksyna
223. S86 Clostridium tetani Przeciwciała IgG/ toksyna (ilościowo)
224. S87 Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG
225. S88 Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG (anty-C.diphtheriae toksyna IgG)
226. S89 Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG (anty-C.diphtheriae toksyna IgG) (ilościowo)
227. S90 Coxiella burnetii (Gorączka Q) IgG
228. S91 Coxiella burnetii IgA
229. S92 Coxiella burnetii IgM
230. T05 Amitryptylina
231. T11 Cyklosporyna A (CsA)
232. T23 Etosuksymid
233. T27 Fenytoina
234. T33 Karbamazepina
235. T35 Klomipramina
236. T41 Metotreksat
237. T43 N-acetylo-prokainamid (NAPA)
238. T54 Sirolimus
239. T55 Teofilina
240. T56 Takrolimus
241. T57 Tobramycyna
242. T59 Walproinowy kwas
243. U42 Mycoplasma pneumoniae IgG/ IgA Przeciwciała
244. U45 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgG/ IgM
245. U90 Yersinia Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Yersinia IgG/ IgM)
246. U97 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA/IgM
247. V01 Wirus Parainfluenzy typ 2 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 2 IgG/ IgM)
248. V05 Wirus Parainfluenzy typ 3 IgG/ IgM Przeciwciała (anty-Parainfluenza 3 IgG/ IgM)
249. V11 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgG/ IgM)
250. V18 Wirus RS Przeciwciała IgG/ IgM (anty-RSV IgG/ IgM)
251. V25 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG/ IgM
252. V27 Wirus zapalenia wątroby typu A (HAV) Przeciwciała (całkowite)
253. V28 Wirus zapalenia wątroby typu A Przeciwciała IgG
254. V29 Wirus zapalenia wątroby typu A Przeciwciała IgM
255. V30 Wirus zapalenia wątroby typu A + B HAV IgM + HBs Antygen
256. V31 Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) Przeciwciała HBc (całkowite)
257. V32 Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgM
258. V33 Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgM (ilościowo)
259. V34 Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgG
260. V35 Wirus zapalenia wątroby typu B HBe Antygen
261. V36 Wirus zapalenia wątroby typu B HBe/anty Hbe
262. V37 Wirus zapalenia wątroby typu B PrzeciwciałaHBc IgG + HBs
263. V38 Wirus zapalenia wątroby typu B HBe Przeciwciała
264. V40 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen (ilościowo)
265. V41 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen (potwierdzajacy)
266. V42 Wirus zapalenia wątroby typu B Przeciwciała HBs
267. V43 Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgG/HBs Przeciwciała
268. V44 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen + HBc IgM
269. V48 Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) Przeciwciała (anty-HCV)
270. V50 Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgM
271. V52 Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgG
272. V57 Wirus zapalenia wątroby typu D (HDV) Antygen
273. V58 Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała
274. V59 Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała (ilościowo)
275. V60 Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała IgG
276. V61 Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała IgM
277. V62 Wirus zapalenia wątroby typu E (HEV) Przeciwciała
278. V63 Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgG
279. V64 Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgM
280. V65 Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgG/ IgM
281. V70 irus Varicella-Zoster Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Varicella-Zoster IgG/ IgM)
282. W11 Aspergillus fumigatus Przeciwciała IgG/ IgM
283. W19 Candida albicans Przeciwciała IgG/ IgM (antymannanowe)
284. X47 Toxoplasma gondii Przeciwciała IgG + IgM Przeciwciała
285. X49 Toxoplasma gondii Awidność Przeciwciała IgG (anty-T. gondii)

 

 

W3 Lista podstawowa.

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 04.14 Badanie metodą pojedynczego włókna (SFEMG)
2. 29.1901 Stroboskopia
3. 29.1902 Videostroboskopia
4. 67.191 Kolposkopia
5. 87.35 Mammografia z kontrastem
6. 87.372 Mammografia obu piersi
7. 87.62 Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego
8. 87.63 Seriogram jelita cienkiego
9. 87.732 Urografia z kontrastem jonowym
10. 87.76 Cystoureterografia wsteczna
11. 88.14 Fistulografia
12. 88.66 Flebografia żył kończyny dolnej
13. 88.718 USG przezciemiączkowe
14. 88.793 USG kończyn górnych lub kończyn dolnych
15. 89.141 Elektroencefalogram (EEG)
16. 89.142 Holter EEG
17. 89.152 Somatosensoryczne potencjały wywołane (SEP)
18. 89.153 Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (BAEP)
19. 89.192 Video EEG
20. 89.441 Badanie wysiłkowe izotopowe z talem – z lub bez stymulacji przezprzełykowej
21. 89.501 Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter) - Holter RR
22. 89.502 Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter) - Holter EKG
23. 95.1906 OCT - Optyczna koherentna tomografia oka
24. 99.9956 Test pochyleniowy (tilt test)
25. C11 Fosfataza zasadowa granulocytów
26. C13 Granulocyty – badanie aktywności fagocytarnej
27. C15 Granulocyty zasadochłonne – test bezpośredniej degranulacji
28. C33 Limfadenogram
29. C35 Limfoblasty
30. C37 Limfocyty B
31. C39 Limfocyty BCD5+
32. C41 Limfocyty T
33. C43 Limfocyty TCD4+
34. C45 Limfocyty TCD8+
35. C47 Metamielocyty
36. C51 Mielogram
37. C63 Płytki krwi - badanie agregacji
38. E21 Diagnostyka konfliktu matczyno-płodowego
39. F21 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG - test potwierdzenia
40. F24 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgM - test potwierdzenia
41. F25 Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG/ IgM
42. F54 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG - test potwierdzenia
43. F90 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Przeciwciała (test potwierdzający)
44. G07 Białko S
45. L62 Homocysteina
46. M62 Leptyna
47. N63 Przeciwciała przeciw antygenom nadnerczy
48. N65 Przeciwciała przeciw antygenom przytarczyc
49. N66 Przeciwciała przeciw białkom bogatym w cytrulinę (CCP)
50. N67 Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębków nerkowych (anty-GMB)
51. N69 Przeciwciała przeciw cytoplazmie (ANCA)
52. N71 Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a (IFA)
53. N73 Przeciwciała przeciw desmogleinie
54. N75 Przeciwciała przeciw DNA dwuniciowemu (dsDNA)
55. N77 Przeciwciała przeciw DNA jednoniciowemu (ssDNA)
56. N79 Przeciwciała przeciw endomysium
57. N85 Przeciwciała przeciw histonom
58. N87 Przeciwciała przeciw insulinie
59. N89 Przeciwciała przeciw kardiolipinie
60. N91 Przeciwciała przeciw komórkom mięśni gładkich
61. N93 Przeciwciała przeciw komórkom mięśni szkieletowych
62. N95 Przeciwciała przeciw komórkom mięśnia sercowego
63. N97 Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka
64. N99 Przeciwciała przeciw komórkom wysp trzustki
65. O01 Przeciwciała przeciw limfocytom
66. O03 Przeciwciała przeciw mielinie
67. O05 Przeciwciała przeciw mitochondriom
68. O07 Przeciwciała przeciw neutrofilom
69. O09 Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej
70. O11 Przeciwciała przeciw płytkom krwi
71. O12 Identyfikacja alloprzeciwciał
72. O13 Przeciwciała przeciw receptorowi insuliny
73. O15 Przeciwciała przeciw receptorowi tyreotropiny
74. S23 Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgG - test potwierdzający
75. S27 Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgM - test potwierdzający
76. S29 Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG/ IgM Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG/ IgM)
77. S31 orrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgG/ IgM - test potwierdzający
78. S37 Borrelia Przeciwciała (całkowite)
79. S77 Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgG/ IgM
80 U08 Helicobacter pylori Przeciwciała IgA - test potwierdzenia
81. U11 Helicobacter pylori IgG Przeciwciała - test potwierdzenia
82. U14 Helicobacter pylori IgG/ IgA Przeciwciała (anty-H. pylori IgG/ IgA)
83. U19 Legionella pneumophila IgG/ IgM/ IgA
84. U44 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgM - test potwierdzenia
85. U81 Treponema pallidum Przeciwciała IgG - test potwierdzenia
86. U83 Treponema pallidum Przeciwciała IgM - test potwierdzenia
87. U93 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA - test potwierdzenia
88. U95 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgG - test potwierdzenia
89. U98 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA/ IgM - test potwierdzenia
90. V20 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG - test potwierdzenia
91. V26 Rubella virus + CMV + Toxoplasma Rubella IgG + CMV IgM + Toxo IgG
92. V45 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen + Przeciwciała HBs + HBc IgG
93. V46 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen + Przeciwciała + HBc IgG + HBc IgM
94. V49 Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała (potwierdzający)
95. V51 Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgM - test potwierdzenia
96. V53 Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgG - test potwierdzenia

 

 

W4 Lista podstawowa.

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 87.64 Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego
2. C49 Mieloblasty
3. E64 Diagnostyka niedokrwistości autoimmunohemolitycznej
4. F26 Cytomegalovirus (CMV) DNA
5. F38 Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) HPV-DNA
6. F92 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) RNA / DNA
7. G70 Oznaczenie aktywności czynnika IX
8. I84 Białko PAPP-A – osoczowe białko ciążowe A
9. M92 ß2-mikroglobulina
10. S79 Chlamydia trachomatis DNA
11. S83 Clostridium difficile DNA toxyn A i B
12. U05 Haemophilus influenzae DNA
13. U27 Listeria monocytogenes DNA
14. U28 Mycobacterium avium DNA
15. U29 Mycobacterium avium complex DNA
16. U30 Mycobacterium kansasii DNA
17. U31 Mycobacterium gordonae DNA
18. U32 Mycobacterium intracellulare DNA
19. U37 Mycobacterium tuberculosis complex DNA
20. U46 Neisseria gonorrhoeae DNA
21. U70 Staphylococcus aureus DNA
22. U73 Streptococcus pneumoniae DNA
23. U78 Streptococcus Gr. B DNA
24. V47 Wirus zapalenia wątroby typu B HBV-DNA
25. V55 Wirus zapalenia wątroby typu C HCV-RNA
26. V56 Wirus zapalenia wątroby typu C HCV-RNA (ilościowo)
27. V81 Wirus Varicella-Zoster VZV-DNA
28. W15 Blastomyces dermatididis DNA
29. W29 Coccidioides immitis DNA
30. W33 Histoplasma capsulatum DNA

 

W5 Lista podstawowa.

 

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. L91 Immunoglobuliny E swoiste (IgE)

 

W6 Lista podstawowa.

 

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. A09 Bilirubina w moczu
2. A11 Ciała ketonowe w moczu
3. A12 Ciężar właściwy moczu
4. A13 Erytrocyty/ hemoglobina w moczu
5. A14 Leukocyty w moczu
6. A15 Glukoza w moczu
7. A19 Osad moczu
8. A25 Urobilinogen w moczu
9. C02 Erytrocyty – liczba
10. C30 Leukocyty – liczba
11. C32 Leukocyty – obraz odsetkowy
12. C01 Erytroblasty
13. C67 Promielocyty

 

W7 Lista podstawowa.

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 89.394 Elektromiografia
2. 04.13 Elektroneurografia

 

Z01 Świadczenia zabiegowe - grupa 1

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 06.111 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy 4

 

Z02 Świadczenia zabiegowe - grupa 2

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 06.112 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy – celowana
2. 06.113 Biopsja gruboigłowa tarczycy

Z03 Świadczenia zabiegowe - grupa 3

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 86.081 Założenie pompy insulinowej

Z04 Świadczenia zabiegowe - grupa 4

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 99.821 Lecznicze naświetlania promieniami ultrafioletowymi chorób skóry

Z05 Świadczenia zabiegowe - grupa 5

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 00.9600 Elektrokoagulacja zmian powierzchownych
2. 00.9601 Krioterapia zmian powierzchownych
3. 00.9602 Laseroterapia zmian powierzchownych
4. 86.32 Kriochirurgiczne zniszczenie skóry
5. 86.34 Zniszczenie skóry laserem

 


Z06 Świadczenia zabiegowe - grupa 6

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 86.383 Radykalne wycięcie do 4 zmian skóry
2. 86.382 Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry, średnica wycięcia powyżej 4,0 cm

 

Z07 Świadczenia zabiegowe - grupa 7

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 86.384 Radykalne wycięcie powyżej 4 zmian skóry

 

Z08 Świadczenia zabiegowe - grupa 8

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 93.3930 Prądy TENS 2
2. 99.89 Zabieg fizykoterapii przeciwbólowo

Z09 Świadczenia zabiegowe - grupa 9

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 99.921 Akupunktura – leczenie bólu przewlekłego

 

Z10 Świadczenia zabiegowe - grupa 10

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 04.89 Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego z wyjątkiem środków neurolitycznych
2. 04.80 Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego – nieokreślone inaczej
3. 04.81 Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu obwodowego

Z11 Świadczenia zabiegowe - grupa 11

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 100.42 Znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych (powyżej 2 godzin)

 

Z13 Świadczenia zabiegowe - grupa 13

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 04.21 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknięcie czynnika neurolitycznego
2. 04.24 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane niską temperaturą
3. 04.25 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane wysoką temperaturą

 

Z14 Świadczenia zabiegowe - grupa 14

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 33.26 Przezskórna igłowa biopsja płuca
2. 34.041 Drenaż jamy opłucnowej
3. 34.092 Nakłucie międzyżebrza
4. 34.094 Nakłucie opłucnej – pobranie materiału do analiz
5. 34.095 Nakłucie opłucnej – punkcja odbarczająca
6. 34.23 Biopsja ściany klatki piersiowej
7. 34.24 Biopsja opłucnej
8. 34.25 Przezskórna igłowa biopsja śródpiersia
9. 34.71 Szycie rany ściany klatki piersiowej
10. 34.91 Nakłucie klatki piersiowej
11. 54.956 Nakłucie otrzewnej – punkcja odbarczająca
12. 54.957 Nakłucie otrzewnej – pobranie materiału do analiz

 

Z15 Świadczenia zabiegowe - grupa 15

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 33.24 Endoskopowa biopsja oskrzela
2. 33.272 Przezoskrzelowa biopsja płuca
3. 98.15 Usunięcie ciała obcego ze światła tchawicy i oskrzela bez nacięcia

 

Z16 Świadczenia zabiegowe - grupa 16

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 97.71 Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej
2. 97.73 Usunięcie krążka wewnątrzpochwowego
3. 97.74 Usunięcie innego pesarium pochwowego
4. 97.76 Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki leczniczej
5. 97.79 Usunięcie innego przyrządu z dróg rodnych

 

Z17 Świadczenia zabiegowe - grupa 17

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 85.113 Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi
2. 85.112 Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi – celowana
3. 85.98 Usunięcie zastawki (portu) ekspanderoprotezy piersiowej

 

Z18 Świadczenia zabiegowe - grupa 18

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 85.114 Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi

 

Z19 Świadczenia zabiegowe - grupa 19

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 67.321 Elektrokonizacja szyjki macicy
2. 67.324 Elektrokoagulacja szyjki macicy
3. 67.33 Kriokonizacja szyjki macicy
4. 67.34 Laseroterapia zmiany szyjki macicy
5. 69.7 Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej
6. 69.91 Wprowadzenie leczniczej wkładki do macicy
7. 69.72 Sztuczna inseminacja
8. 75.1 Amniocenteza diagnostyczna

 

Z20 Świadczenia zabiegowe - grupa 20

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 67.11 Biopsja kanału szyjki macicy
2. 67.12 Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa)
3. 67.31 Marsupializacja torbieli szyjki macicy
4. 67.39 Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy – inne
5. 70.13 Uwolnienie zrostów wewnątrzpochwowych
6. 70.24 Biopsja pochwy
7. 71.099 Nacięcie sromu/krocza – inne
8. 71.01 Uwolnienie zrostów sromu
9. 71.091 Powiększenie wejścia do pochwy
10. 71.11 Biopsja sromu
11. 71.22 Nacięcie torbieli gruczołu Bartholina
12. 71.23 Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina
13. 71.3 Inne częściowe wycięcie lub zniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza

 

Z21 Świadczenia zabiegowe - grupa 21

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 85.02 Nacięcie sutka
2. 85.21 Miejscowe wycięcie zmiany piersi

 

Z22 Świadczenia zabiegowe - grupa 22

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 85.131 Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią pod kontrolą USG
2. 85.132 Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią stereotaktyczna

 

Z23 Świadczenia zabiegowe - grupa 23

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 66.8 Przedmuchiwanie i przepłukiwanie jajowodu
2. 68.12 Histeroskopia diagnostyczna
3. 68.231 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy
4. 69.03 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy – diagnostyczne
5. 69.04 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy – lecznicze
6. 69.59 Inne aspiracyjne łyżeczkowanie macicy

 

Z24 Świadczenia zabiegowe - grupa 24

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 67.2 Konizacja szyjki macicy
2. 68.232 Histeroskopowa ablacja endometrium

 

Z25 Świadczenia zabiegowe - grupa 25

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 93.57 Założenie opatrunku na ranę – inne
2. 98.01 Usunięcie ciała obcego ze światła jamy ustnej bez nacięcia
3. 98.17 Usunięcie ciała obcego ze światła pochwy bez nacięcia
4. 98.18 Usunięcie ciała obcego z przetoki sztucznej bez nacięcia
5. 98.19 Usunięcie ciała obcego ze światła cewki moczowej bez nacięcia
6. 98.20 Usunięcie ciała obcego bez nacięcia – inne
7. 98.23 Usunięcie ciała obcego ze sromu bez nacięcia
8. 98.24 Usunięcie ciała obcego z prącia/moszny bez nacięcia
9. 98.25 Usunięcie ciała obcego z tułowia, z wyjątkiem moszny, prącia lub sromu – bez nacięcia
10. 98.26 Usunięcie ciała obcego z ręki bez nacięcia
11. 98.27 Usunięcie ciała obcego z kończyny górnej, z wyjątkiem dłoni – bez nacięcia
12. 98.28 Usunięcie ciała obcego ze stopy bez nacięcia
13. 98.29 Usunięcie ciała obcego z nogi, z wyjątkiem stopy – bez nacięcia

 

Z26 Świadczenia zabiegowe - grupa 26

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 86.056 Usunięcie szwów, staplerów, gdzie indziej niewymienione
2. 97.14 Wymiana innego przyrządu unieruchamiającego
3. 97.15 Wymiana cewnika w ranie
4. 97.38 Usunięcie szwów z głowy lub szyi
5. 97.43 Usunięcie szwów z klatki piersiowej
6. 97.621 Usunięcie cewnika z moczowodu i z ureterostomii
7. 97.641 Usunięcie cewnika założonego na stałe z dróg moczowych
8. 97.84 Usunięcie szwów z tułowia – niesklasyfikowane gdzie indziej
9. 97.881 Usunięcie klamry
10. 97.882 Usunięcie gipsu
11. 97.891 Usunięcie szwów z innej okolicy
12. 97.83 Usunięcie szwów ze ściany jamy brzusznej

 

Z27 Świadczenia zabiegowe - grupa 27

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 57.01 Drenaż pęcherza moczowego bez nacięcia
2. 57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego
3. 57.95 Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego na stałe
4. 86.03 Nacięcie torbieli skórzastej
5. 86.058 Usunięcie drenu (drenów) z ran pooperacyjnych
6. 97.03 Wymiana cewnika w przetoce jelita cienkiego
7. 97.04 Wymiana cewnika w przetoce jelita grubego
8. 97.16 Wymiana tamponu lub drenu w ranie
9. 97.26 Wymiana tamponady lub drenu pochwy lub sromu
10. 97.41 Usunięcie drenu torakotomijnego lub drenu z jamy opłucnowej
11. 97.611 Usunięcie cewnika z nefrostomii i pielostomii
12. 97.612 Wymiana cewnika w nefrostomii i pielostomii
13. 97.631 Usunięcie cewnika z cystostomii
14. 67.632 Wymiana cewnika w cystostomii
15. 97.65 Usunięcie szynowania z cewki moczowej
16. 97.81 Usunięcie drenu zaotrzewnowego
17. 97.82 Usunięcie drenu otrzewnowego

Z28 Świadczenia zabiegowe - grupa 28

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 48.35 Miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy
2. 49.01 Nacięcie ropnia okołoodbytowego
3. 49.03 Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu
4. 49.22 Biopsja okołoodbytowa
5.

49.23

Biopsja odbytu
6. 49.31 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu
7. 49.52 Tylne nacięcie zwieracza odbytu
8. 49.59 Nacięcie zwieracza odbytu – inne
9. 49.931 Usunięcie ciała obcego z odbytu z nacięciem

 

Z29 Świadczenia zabiegowe - grupa 29

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 40.11 Biopsja układu limfatycznego
2. 40.23 Wycięcie pachowego węzła chłonnego
3. 40.24 Wycięcie pachwinowego węzła chłonnego
4. 40.291 Wycięcie torbieli limfatycznej
5. 40.293 Proste wycięcie węzła chłonnego

 

Z30 Świadczenia zabiegowe - grupa 30

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 82.012 Nacięcie pochewki ścięgnistej na ręce
2. 82.03 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna ręki (nadgarstek)
3. 82.44 Szycie ścięgna zginacza ręki – inne
4. 82.45 Szycie ścięgna ręki – inne
5. 83.011 Nacięcie pochewki ścięgna
6. 83.039 Nacięcie kaletki - inne
7. 83.311 Wycięcie zmiany pochewki ścięgna
8. 83.312 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna, z wyjątkiem ręki
9. 83.329 Wycięcie zmiany mięśnia – inne
10. 83.61 Szycie pochewki ścięgna

 

Z31 Świadczenia zabiegowe - grupa 31

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 86.221 Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki
2. 86.222 Wycięcie martwiczej tkanki
3. 86.223 Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej
4. 86.271 Usunięcie tkanki martwiczej
5. 86.272 Usunięcie wilgotnej tkanki martwiczej
6. 86.281 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez szczoteczkowanie
7. 86.282 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez irygację pod ciśnieniem
8. 86.283 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez zdrapanie
9. 86.284 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez przemycie

Z32 Świadczenia zabiegowe - grupa 32

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 45.251 Zamknięta biopsja jelita grubego z bliżej nieokreślonego miejsca
2. 45.252 Pobranie materiału przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie jelita grubego

 

Z33 Świadczenia zabiegowe - grupa 33

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 82.22 Wycięcie zmiany mięśnia ręki

 

Z34 Świadczenia zabiegowe - grupa 34

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 86.21 Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej

 

Z35 Świadczenia zabiegowe - grupa 35

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 57.029 Usunięcie skrzepów z pęcherza bez nacięcia – inne
2. 57.32 Cystoskopia przezcewkowa
3. 60.111 Biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa
4. 60.113 Przezskórna biopsja gruczołu krokowego (nakłucie przez krocze)
5. 64.0 Operacja stulejki

 

Z36 Świadczenia zabiegowe - grupa 36

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 58.22 Inna uretroskopia
2. 64.21 Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia
3. 64.41 Szycie rany prącia
4. 99.2900 Wlew do pęcherza moczowego szczepionki BCG

 

Z37 Świadczenia zabiegowe - grupa 37

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 83,21 Biopsja tkanek miękkich
2. 86.11 Biopsja skóry/ tkanki podskórnej
3. 86.381 Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry, średnica wycięcia do 4,0 cm

 

Z38 Świadczenia zabiegowe - grupa 38

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 77.41 Biopsja kości – łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
2. 77.42 Biopsja kości – kość ramienna
3. 77.43 Biopsja kości – kość promieniowa/kość łokciowa
4. 77.44 Biopsja kości – kości nadgarstka/śródręcza
5. 77.45 Biopsja kości – kość udowa
6. 77.46 Biopsja kości – rzepka
7. 77.47 Biopsja kości – kość piszczelowa/kość strzałkowa
8. 77.48 Biopsja kości – kości stępu/ kości śródstopia
9. 77.491 Biopsja kości – inne kości (miednica)
10. 77.492 Biopsja kości – inne kości (paliczki palców stopy/ręki)

 

Z39 Świadczenia zabiegowe - grupa 39

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 79.01 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość ramienna.
2. 79.02 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)
3. 79.03 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka).
4. 79.04 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki ręki
5. 79.06 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość piszczelowa/kość strzałkowa.
6. 79.07 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości stępu/kości śródstopia (noga).
7. 79.08 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki stopy.
8. 79.091 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (obojczyk).
9. 79.092 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (żebra).
10. 79.094 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (rzepka).
11 79.71 amknięte nastawienie zwichnięcia barku
12. 79.72 Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia
13. 79.73 Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka
14. 79.74 Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców
15. 79.76 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana
16 79.77 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki
17. 79.78 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców

Z40 Świadczenia zabiegowe - grupa 40

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 78.611 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
2. 78.612 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kość ramienna
3. 78.613 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kość promieniowa/kość łokciowa
4. 76.614 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kości nadgarstka/śródręcza/paliczki (ręki)
5. 76.617 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kość piszczelowa/kość strzałkowa
6. 78.618 Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kości stępu/kości śródstopia/paliczki (stopy)
7. 97.171 Usunięcie zespolenia zewnętrznego – łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
8. 97.173 Usunięcie zespolenia zewnętrznego – kość promieniowa/kość łokciowa
9. 97.174 Usunięcie zespolenia zewnętrznego – kości nadgarstka/śródręcza/paliczki (ręki)
10. 97.176 Usunięcie zespolenia zewnętrznego – rzepka
11. 97.177 Usunięcie zespolenia zewnętrznego – kość piszczelowa/kość strzałkowa

 

Z41 Świadczenia zabiegowe - grupa 41

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 93.51 Założenie gorsetu gipsowego
2. 93.53 Założenie innego unieruchomienia gipsowego
3. 93.541 Założenie szyny z gipsem
4. 93.542 Założenie szyny Kramera
5. 93.549 Założenie innej szyny unieruchamiającej
6. 97.11 Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny górnej
7. 97.12 Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej
8. 97.13 Wymiana opatrunku unieruchamiającego innej okolicy

 

Z42 Świadczenia zabiegowe - grupa 42

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 09.41 Zgłębnikowanie otworu łzowego
2. 09.42 Zgłębnikowanie kanalika łzowego
3. 09.43 Zgłębnikowanie przewodu nosowo-łzowego

 

Z43 Świadczenia zabiegowe - grupa 43

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 09.92 Płukanie dróg łzowych
2. 10.0 Usunięcie ciała obcego ze spojówki

 

Z44 Świadczenia zabiegowe - grupa 44

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 08.201 Inne usunięcie gruczołu tarczkowego
2. 08.21 Wycięcie gradówki
3. 08.41 Termokauteryzacja podwiniętej/wywiniętej powieki
4. 08.42 Podszycie podwiniętej/wywiniętej powieki
5. 08.511 Powiększenie szczeliny powiek
6. 08.221 Zszycie kąta szpary powiekowej
7. 08.522 Zszycie tarczki
8. 10.31 Wycięcie zmiany ze spojówki
9. 10.32 Zniszczenie zmiany na spojówce
10. 10.331 Usunięcie ziarniny jagliczej
11. 10.6 Operacja naprawcza skaleczenia spojówki
12. 10.91 Iniekcja podspojówkowa
13. 12.21 Diagnostyczna aspiracja treści z przedniej komory oka
14. 12.91 Lecznicze opróżnienie komory przedniej oka
15. 12.921 Wstrzyknięcie powietrza do komory przedniej oka
16. 12.922 Wstrzyknięcie płynu do przedniej komory oka
17. 12.923 Wstrzyknięcie leku do przedniej komory oka

 

Z45 Świadczenia zabiegowe - grupa 45

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 10.1 Inne nacięcia spojówki
2. 10.21 Biopsja spojówki
3. 11.21 Skrobanie rogówki na rozmaz lub posiew
4. 98.21 Usunięcie powierzchownego ciała obcego z oka bez nacięcia
5. 98.221 Usunięcie ciała obcego wbitego w powiekę lub spojówkę bez nacięcia
6. 09.51 Nacięcie otworu łzowego
7. 09.52 Nacięcie kanalika łzowego
8. 09.53 Nacięcie woreczka łzowego
9. 09.91 Obliteracja otworu łzowego

 

Z46 Świadczenia zabiegowe - grupa 46

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 09.12 Biopsja woreczka łzowego
2. 12.124 Nacięcie tęczówki z użyciem lasera

 

Z47 Świadczenia zabiegowe - grupa 47

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 13.64 Przecięcie wtórnej błony (po zaćmie) (kapsulotomia laserowa)
2. 12.72 Cyklokrioterapia
3. 12.73 Cyklofotokoagulacja

 

Z48 Świadczenia zabiegowe - grupa 48

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 14.22 Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki – krioterapia
2. 14.24 Fotokoagulacja (laser) zmiany naczyniówki/siatkówki
3. 14.25 Fotokoagulacja zmiany naczyniówki/siatkówki – inne
4. 14.32 Rozerwanie siatkówki – leczenie krioterapią
5. 14.34 Rozerwanie siatkówki – leczenie fotokoagulacją (laser)
6. 14.35 Rozerwanie siatkówki – leczenie fotokoagulacją – inne
7. 14.54 Odwarstwienie siatkówki – leczenie fotokoagulacją (laser)
8. 14.55 Odwarstwienie siatkówki – leczenie fotokoagulacją – inne

 

Z49 Świadczenia zabiegowe - grupa 49

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 08.81 Zszycie linijnej rany powieki/ brwi
2. 08.01 Nacięcie brzegu powieki
3. 08.09 Nacięcie powieki oka – inne
4. 08.11 Biopsja powieki
5. 08.22 Wycięcie innej małej zmiany powieki
6. 08.25 Zniszczenie zmiany powieki

 

Z50 Świadczenia zabiegowe - grupa 50

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 25.91 Podcięcie wędzidełka języka
2. 27.91 Nacięcie wędzidełka wargi
3. 27.92 Nacięcia w obrębie jamy ustnej – inne
4. 27.22 Biopsja podniebienia miękkiego/języczka
5. 27.23 Biopsja wargi

 

Z51 Świadczenia zabiegowe - grupa 51

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 97.37 Usunięcie rurki tracheostomijnej
2. 98.11 Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia
3. 98.12 Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia
4. 98.13 Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia

 

Z52 Świadczenia zabiegowe - grupa 52

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 21.15 Nacięcie małżowiny nosa – (konchotomia) częściowa podśluzówkowa
2. 21.92 Odwarstwienie błony śluzowej przegrody nosa
3. 22.01 Punkcja zatoki nosa/płukanie/aspiracja
4. 22.02 Aspiracja lub przepłukanie zatoki nosa przez naturalne ujście

 

Z53 Świadczenia zabiegowe - grupa 53

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 97.23 Wymiana rurki tracheostomijnej

Z54 Świadczenia zabiegowe - grupa 54

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 22.0 Aspiracja i płukanie zatok nosa – nieokreślone inaczej
2. 23.181 Krioterapia niewielkich zmian w obrębie tkanek miękkich jamy ustnej
3. 27.24 Biopsja jamy ustnej – inne
4. 27.71 Nacięcie języczka
5. 27.93 Plastyka wędzidełka wargi, języka, policzka
6. 28.05 Nacięcie migdałka lub struktur okołomigdałkowych
7. 21.22 Biopsja nosa 2
8. 21.81 Szycie rany nosa
9. 21.32 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie innych zmian nosa

Z55 Świadczenia zabiegowe - grupa 55

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 25.01 Zamknięta (igłowa) biopsja języka
2. 26.0 Nacięcie ślinianki/przewodu ślinowego
3. 26.11 Biopsja igłowa ślinianki/przewodu
4. 26.91 Sondowanie przewodu ślinowego
5. 27.1 Nacięcie podniebienia
6. 28.11 Biopsja migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego
7. 29.12 Biopsja gardła

 

Z56 Świadczenia zabiegowe - grupa 56

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 21.01 Przednia tamponada nosa przy krwotoku
2. 97.21 Wymiana tamponady nosa
3. 97.32 Usunięcie tamponady nosa

 

Z57 Świadczenia zabiegowe - grupa 57

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 21.13 Nacięcie przegrody nosowej
2. 21.14 Drenaż ropnia przegrody nosa
3. 21.71 Zamknięte nastawienie złamania nosa
4. 22.11 Zamknięta igłowa biopsja zatoki nosa

 

Z58 Świadczenia zabiegowe - grupa 58

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 18.02 Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego
2. 18.291 Przyżeganie ucha zewnętrznego
3. 18.293 Kriochirurgia ucha zewnętrznego
4. 18.292 Koagulacja ucha zewnętrznego
5. 18.294 Łyżeczkowanie ucha zewnętrznego
6. 18.295 Elektrokoagulacja ucha zewnętrznego
7. 20.091 Aspiracja ucha środkowego – nieokreślona inaczej
8. 20.099 Nacięcie błony bębenkowej – inne
9. 20.1 Usunięcie rurki tympanostomijnej
10. 20.81 Kateteryzacja trąbki Eustachiusza
11. 20.84 Wdmuchnięcie kwasu bornego/salicylowego do trąbki Eustachiusza
12. 20.94 Wstrzyknięcie do jamy bębenkowej

 

Z59 Świadczenia zabiegowe - grupa 59

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 23.1808 Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki
2. 25.1 Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka
3. 25.51 Szycie rany języka
4. 25.92 Wycięcie wędzidełka języka
5. 27.41 Wycięcie wędzidełka wargi
6. 27.491 Wycięcie zmiany w zakresie przedsionka jamy ustnej
7. 27.51 Szycie rany wargi
8. 27.52 Szycie rany jamy ustnej – inne
9. 27.91 Usunięcie ciała obcego z migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego przez nacięcie

 

Z60 Świadczenia zabiegowe - grupa 60

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 27.311 Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez kauteryzację
2. 27.312 Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez chemioterapię
3. 76.93 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego

 

Z62 Świadczenia zabiegowe - grupa 62

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 18.09 Nacięcie ucha zewnętrznego
2. 18.12 Biopsja ucha zewnętrznego
3. 18.4 Szycie rany ucha zewnętrznego
4. 18.299 Częściowe wycięcie małżowiny usznej

Z63 Świadczenia zabiegowe - grupa 63

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 24.0 Nacięcie dziąsła lub kości zębodołowej
2. 23.1809 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem
3. 23.1810 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 2-3 zębodołów włącznie z opracowaniem i szwami
4. 24.32 Szycie rozerwanego dziąsła
5. 24.511 Plastyka wyrostka zębodołowego - przykorzeniowa
6. 24.514 Plastyka wyrostka zębodołowego – prosta

 

Z64 Świadczenia zabiegowe - grupa 64

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 23.2001 Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem

 

Z65 Świadczenia zabiegowe - grupa 65

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 23.1703 Usunięcie głęboko złamanego zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni
2. 23.1704 Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego
3. 23.2102 Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami
4. 23.2206 Założenie szyny przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów
5. 23.2207 Założenie szyny z pelotą lub płytą nagryzową przy złamaniach z przemieszczeniem szczęki lub dna oczodołu lub wyrostka kłykciowego żuchwy

Z66 Świadczenia zabiegowe - grupa 66

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 23.1705 Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego
2. 23.1706 Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z naklejeniem zaczepu ortodontycznego
3. 23.1707 Operacyjne – usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych
4. 23.1708 Usunięcie zębów w znieczuleniu ogólnym u pacjentów z niedorozwojem umysłowym
5. 97.36 Usunięcie innego przyrządu zewnętrznej fiksacji żuchwy

 

Z67 Świadczenia zabiegowe - grupa 67

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 24.11 Biopsja dziąsła
2. 24.12 Biopsja wyrostka zębodołowego
3. 76.11 Biopsja kości twarzy

Z68 Świadczenia zabiegowe - grupa 68

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 24.31 Wycięcie zmiany/tkanki dziąsła
2. 27.313 Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez krioterapię
3. 27.319 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanek podniebienia twardego – inne

 

Z69 Świadczenia zabiegowe - grupa 69

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 76.96 Wstrzyknięcie leku do stawu skroniowo-żuchwowego
2. 81.911 Aspiracja stawu
3. 82.92 Aspiracja z kaletki ręki
4. 82.93 Aspiracja z tkanek miękkich ręki – inne
5. 82.94 Wstrzyknięcie leku do kaletki ręki
6. 82.95 Wstrzyknięcie leku do ścięgna ręki
7. 83.96 Wstrzyknięcie leku do kaletki maziowej
8. 83.97 Wstrzyknięcie leku do ścięgna
9. 81.92 Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł
10. 85.91 Aspiracja z piersi
11. 86.011 Aspiracja ropnia paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej
12. 86.012 Aspiracja krwiaka paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej
13. 86.013 Aspiracja nagromadzenia płynu surowiczego pod paznokciem, skórą lub tkanką podskórną
14. 86.23 Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego
15. 83.94 Aspiracja z kaletki maziowej
16. 83.95 Aspiracja z tkanek miękkich – inne
17. 86.04 Nacięcie lub drenaż skóry lub tkanki podskórnej - inne

 

Z70 Świadczenia zabiegowe - grupa 70

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 86.52 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm
2. 86.54 Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran

 

Z71 Świadczenia zabiegowe - grupa 71

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 86.53 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm
2. 86.55 Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej

 

Z72 Świadczenia zabiegowe - grupa 72

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 99.974 Uzupełnienie pompy baklofenem

 

Z73 Świadczenia zabiegowe - grupa 73

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 99.9959 Płukanie długoterminowego implantowanego podskórnie akcesu do układu żył centralnych typu "PORT"

 

Z74 Świadczenia zabiegowe - grupa 74

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 95.35 Ćwiczenia ortoptyczne
2. 93.3999 Zabiegi fizjoterapeutyczne - inne

 

Z75 Świadczenia zabiegowe - grupa 75

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 93.72 Terapia afazji (i dysfazji)
2. 93.73 Ćwiczenie mowy przełykowej
3. 93.74 Terapia defektów wymowy
4. 93.75 Leczenie/ćwiczenia wymowy - inne

 

Z76 Świadczenia zabiegowe - grupa 76

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 79.01 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość ramienna
2. 79.02 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)
3. 79.03 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka
4. 79.04 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki ręki
5. 79.05 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość piszczelowa/kość strzałkowa.
6. 79.07 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości stępu/kości śródstopia (noga)
7. 79.08 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki stopy
8. 79.091 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (obojczyk)
9. 79.092 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (żebra)
10. 79.094 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (rzepka)
11. 79.91 Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku
12. 79.72 Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia
13. 79.73 Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka
14. 79.74 Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców
15. 79.76 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana
16. 79.77 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki
17. 79.78 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców

 

Z77 Świadczenia zabiegowe - grupa 77

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 85.111 Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi

 

Z78 Świadczenia zabiegowe - grupa 78

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 85.113 Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi
2. 85.112 Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi – celowana

 

Z79 Świadczenia zabiegowe - grupa 79

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 85.114 Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi – celowana

 

Z80 Świadczenia zabiegowe - grupa 80

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 14.24 Fotokoagulacja (laser) zmiany naczyniówki/siatkówki
2. 14.25 Fotokoagulacja zmiany naczyniówki/siatkówki – inne

Z81 Świadczenia zabiegowe - grupa 81

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 76.96 Wstrzyknięcie leku do stawu skroniowo-żuchwowego
2. 82.94 Wstrzyknięcie leku do kaletki ręki
3. 82.95 Wstrzyknięcie leku do ścięgna ręki
4. 83.96 Wstrzyknięcie leku do kaletki maziowej
5. 83.97 Wstrzyknięcie leku do ścięgna
6. 81.92 Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł

Z82 Świadczenia zabiegowe - grupa 82

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 06.114 Biopsja gruboigłowa tarczycy – celowana

Z83a Świadczenia zabiegowe - grupa 83a

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 79.01 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość ramienna
2. 79.02 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)
3. 79.03 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka)
4. 79.04 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki ręki
5. 79.06 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość piszczelowa/kość strzałkowa
6. 79.07 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości stępu/kości śródstopia (noga)
7. 79.08 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki stopy
8. 79.091 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (obojczyk)
9. 79.092 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (żebra)
10. 79.094 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (rzepka)
11. 79.71 Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku
12. 79.72 Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia
13. 79,73 Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka
14. 79.74 Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców
15. 79.76 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana
16. 79.77 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki
17. 79.78 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców

Z83b Świadczenia zabiegowe - grupa 83b

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 82.44 Szycie ścięgna zginacza ręki – inne
2. 82.45 Szycie ścięgna ręki – inne
3. 83.61 Szycie pochewki ścięgna
4. 86.52 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm
5. 86.53 Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm

Z84 Świadczenia zabiegowe - grupa 84

wymagane wskazanie co najmniej 2 procedur z listy Z84a oraz co najmniej 1 procedury z listy Z84b

 

Z84a Świadczenia zabiegowe - grupa 84a

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 79.01 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość ramienna
2. 79.02 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)
3. 79.03 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka)
4. 79.04 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki ręki
5. 79.06 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość piszczelowa/kość strzałkowa
6. 79.07 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości stępu/kości śródstopia (noga)
7. 79.08 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki stopy
8. 79.091 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (obojczyk)
9. 79.092 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (żebra)
10. 79.094 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (rzepka)
11. 79.71 Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku
12. 79.72 Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia
13. 79.73 Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka
14. 79.74 Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców
15. 79.76 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana
16. 79.77 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki
17. 79.78 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców

 

Z84 Świadczenia zabiegowe - grupa 84

 

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 82.44 Szycie ścięgna zginacza ręki – inne
2. 82.45 Szycie ścięgna ręki – inne
3. 83.61 Szycie pochewki ścięgna
4. 86.54 Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran
5. 86.55 Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej

 

Z85 Świadczenia zabiegowe - grupa 85

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 48.22 Wziernikowanie odbytnicy i esicy przez sztuczną przetokę
2. 48.23 Wziernikowanie odbytnicy i esicy sztywnym wziernikiem

 

Z86 Świadczenia zabiegowe - grupa 86

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 85.111 Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi

Z87 Świadczenia zabiegowe - grupa 87

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 06.111 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy

Z88 Świadczenia zabiegowe - grupa 88

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 06.112 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy – celowana
2. 06.113 Biopsja gruboigłowa tarczycy

Z89 Świadczenia zabiegowe - grupa 89

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 06.114 Biopsja gruboigłowa tarczycy – celowana

Z90 Świadczenia zabiegowe - grupa 90

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 86.38 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry

Z91 Świadczenia zabiegowe - grupa 91

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 86. Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry

Z92 Świadczenia zabiegowe - grupa 92

Lp.

Kod

procedury

Nazwa
1. 86. Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...