09.10.2013

Zarządzenie nr 187/2013 Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia sprawie dokumentów rozliczeniowych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia świadczeń medycznych udzielanych osobą uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji:

Jak wskazuje w/w zarządzenie w roku 2013 w celu rozliczenia świadczeń medycznych udzielanych osobą uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji należy dostarczyć między innymi Raport Statystyczny - Zestawienie Świadczeń rozliczonych na podstawie przepisów o koordynacji. Świadczeniodawcy korzystający z aplikacji mMedica mogą wykonać taki raport za pomocą swoich aplikacji. W tym celu należy wykonać stosowny raport w module rozliczenia, więcej .....

 

 


 

13.11.2012

Aby świadczeniodawca ( oraz jego personel ) uzyskał dostęp do w/w portalu konieczna jest następująca procedura:

  • Świadczeniodawca pobiera ze strony internetowej  wniosek o wydanie upoważnienia do korzystania z systemu Wniosek eWUŚ,
  • Świadczeniodawca podpisuje wniosek oraz przekazuje do Opolskiego Oddziału NFZ,
  • Wniosek jest rejestrowany w OOW,
  • Po weryfikacji wniosku pracownik OOW drukuje  upoważnienie dla Świadczeniodawcy ( w 2 jednobrzmiących egzemplarzach),
  • Obie kopie są podpisywane przez Dyrektora OOW( lub osobę upoważnioną)  oraz wysyłane do świadczeniodawcy,
  • Świadczeniodawca podpisuje upoważnienie i odsyła 1 egz do OOW NFZ wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień dla swoich pracowników ( lub innych osób upoważnionych) Na wniosku mogą być wykazani tylko operatorzy Portalu Świadczeniodawcy, jeśli Świadczeniodawca chce nadać uprawnienia osobom nie mającym do tej pory dostępu musi najpierw założyć konta dla tych pracowników w Portalu Świadczeniodawcy.

 


 

01.01.2012

Czasami zdarza się konieczność zmiany bieżącego roku rozliczeniowego w programie mMedica na inny. Najczęściej przyczyną takiej sytuacji jest potrzeba dokonania korekt świadczeń wykonanych w poprzednich latach lub użytkowanie programu na początku roku bez wgranej umowy NFZ

Procedura zmiany roku w programie mMedica.


 

30.12.2011

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej będą przekazywane Świadczeniodawcom za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy. Plik z umową i załącznikami oraz aneksem wprowadzającym nowy wzór umowy (w przypadku umów wieloletnich ) będzie umieszczony w Portalu Świadczeniodawcy. Świadczeniodawca winien pobrać wszystkie umowy+załączniki dotyczące umów z portalu świadczeniodawcy  i wydrukować ją w dwóch egzemplarzach. Osoba upoważniona do składania oświadczeń woli winna zaparafować każdą stronę umowy i podpisać ją. Podobnie należy postąpić    z załącznikami do umowy. W przypadku załącznika, który nie zawiera danych należy podpisać  i opatrzyć opisem „nie dotyczy”. Umowę w dwóch egzemplarzach należy niezwłocznie dostarczyć (osobiście lub drogą pocztową) do OOWNFZ

 

Instrukcja pobierania umów NFZ.

 


 

Poniżej znajduje się link do procedury wczytywania skryptów mMedica. W tym miejscu można wczytać do aplikacji mMedica wszelkie skrypty serwisowe udostępnione przez autoryzowanych partnerów Asseco.

 

Procedura wczytania skryptu mMedica.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...